Důvody vzniku a autorství projektu pevnosti Terezín

Důvody, z nichž se vycházelo při tvorbě projektu nové pevnosti v okolí Litoměřic, shrnul jeden z nejpovolanějších zúčastněných – generál Pellegrini – ve svém spisu Memoir über die Vertheidigung der Festung Theresienstadt. Více v textu “o pevnosti“.

This entry was posted in aktivity sdružení, historie Terezína, opevnění, pevnostní stavitelství. Bookmark the permalink.

Leave a Reply