PROGRAMY

PEVNOSTNÍ MĚSTO TEREZÍN  

–  programy pro školy a skupiny

 

Se Šancovkou po pevnosti

  • MŠ a 1. – 2. třída ZŠ

Děti si navrhnou a osídlí barokní pevnost, která jim třeba vydá i poklad. Vyzkouší si výcvik obránců pevnosti – přesnost, rychlost, sílu i odvahu. Program se odehrává v atraktivním prostoru hradeb a kromě lektora jím provází i cihla Šancovka.

Délka programu cca 80 minut včetně krátké přestávky.

 

Život v barokní pevnosti

  • 4. – 5.třída základní školy

Program je úžeji tematicky zaměřen na poznávání života a proměn pevnosti především v období 19. století a 1. třetiny 20. století. Přibližuje žákům barokní pevnost – její funkci, historii, život – propojení vojenství s běžným životem ve městě Terezín. Program kombinuje lektorovanou prohlídku s tvůrčími aktivitami ve specifických prostorách opevnění.

Délka programu 120 minut včetně krátké přestávky.

 

Špionem v bastionové pevnosti

  • 5. – 9. třída základní školy
  • 1. – 2. ročník střední školy, gymnázia
  • pro všechny další kolektivy jako školní i mimoškolní aktivita

Program kombinací lektorem vedené hry a samostatné práce seznámí účastníky s unikátním komplexem bastionové pevnosti z konce 18. století přímo v prostoru opevnění Terezína.

Program je náročností a obsahem uzpůsoben věkové kategorii účastníků. Základním principem programu je vlastní aktivita účastníků v atraktivním prostředí opevnění. Po krátkém úvodu následuje rozdělení do skupin. Největší část programu se odehrává přímo v prostoru hradeb, kde účastníci sami objevují tajemství bastionové pevnosti. Získané informace a dojmy pak využijí při soutěži o nejlepšího špiona!

Délka programu 120 minut včetně krátké přestávky.

 

Průzkumářem v bastionové pevnosti

  • střední školy a gymnázia

Proč a jak byla postavena bastionová pevnost Terezín? Jak fungoval její obranný systém? Co a jakými způsoby lze zjistit o historických stavbách? Co to jsou kulturní hodnoty, proč je chráníme? Aktivním zapojením studentů do poznávání hodnot a schopnosti je najít pomocí průzkumnických metod a pomocných věd historických si účastníci vyzkouší jak pracuje dokumentátor historických staveb, archivář a památkář.

Délka programu 180 minut včetně krátké přestávky.

 

  Programy lze upravit dle vašich požadavků.

 !!! Doporučujeme pevnou obuv a i při teplém počasí mikinu kvůli nižším teplotám ve vnitřních prostorách hradeb!!!

 

 OBJEDNÁVKA programu v Centru pevnostního stavitelství Terezín:

 telefonicky: +420 607665455, +420 724021629

e-mailem: centrum@pevnost-terezin.cz

 

Cena programu za 1 účastníka 60 Kč, pedagogický doprovod zdarma.

 

… speciální nabídka:

„Terezín – ideální pevnostní město“

 Na základě Vašich požadavků připravíme prohlídku bastionové pevnosti Terezín s odborným výkladem pro skupiny odborné i laické veřejnosti všech věkových kategorií (včetně tématických prohlídek pro univerzity a vysoké školy).

 

… připravujeme:

 „Pevnostní město Terezín se představuje“

Přijedeme téma pevnosti představit k Vám do školy. Program pro 1. stupeň základní školy aktivní formou přiblíží dětem souvislosti historických událostí se životem ve vojenské pevnosti a její dnešní rolí v našem kulturním dědictví.

 

Projekt „Pevnostní město Terezín – vzdělávací programy pro školy“

je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR

a za podpory Vojenského ústředního archivu v Praze.

Zázemí Centra pevnostního stavitelství Terezín v Retranchementu V bylo zrekonstruováno v rámci projektu “Terezín – projekt oživení historických památek”.

www.projekt-terezin.cz

Leave a Reply