o nás

Klub Vojenské Historie – Pevnost Terezín (KVH-PT) je občanské sdružení založené v roce 2001.

Činnost sdružení přímo navazuje na předchozí dlouholeté aktivity svých členů, jenž se věnují pevnostnímu stavitelství, vojenství a historické technice.

Hlavní náplní činnosti KVH-PT je propagace, zpřístupňování, údržba a oprava pevnosti Terezín.

 

  • Intenzivně se věnujeme především areálu “Ravelin č. XVIII” s navazujícím okolím v západní části Hlavní pevnosti. Což zahrnuje úsek vymezený Bastionem č. V a Bastionem č. IV až po tzv. promenádní cestu (včetně objektů a příkopů mezi nimi). Základem prací na všech uváděných částech bylo vymýcení náletů (stromů, keřů), vyklizení odpadů (komunálního, zbytků staveb a zazdívek, …) a vytěžení nánosů. V současném stavu objektů provádíme jejich pravidelnou údržbu a drobné opravy.
  • Dlouhodobě a systematicky prezentujeme pevnost Terezín. Především formou odborně vedených prohlídek systému opevnění a zástavby města pro širokou veřejnost všech věkových skupin.
  • Prakticky i teoreticky se věnujeme problematice bastionových pevností s důrazem na Terezín – účastníme se konferencí a přednášek, poskytujeme odborné konzultace projektů rekonstrukcí a zpracováváme podklady v rámci předprojektové přípravy, autorsky se podílíme na publikacích a informačních materiálech o pevnosti Terezín, spolupracujeme s obdobně orientovanými institucemi, sdruženími a jednotlivci v Čechách i v zahraničí, a s organizacemi zaměřenými na práci s dětmi. V rámci propagace pevnosti zpřístupňujeme informace o Terezínu vzdělávacím institucím. Aktivně se účastníme pracovní skupiny k bastionovým pevnostem, která funguje v rámci odborných aktivit Národního památkového ústavu – více na: www.pevnostnistavitelstvi.cz.
  • Pořádáme vojensko-kulturní akce a spolupracujeme na místních akcích.
  • Dlouhodobě budujeme sbírku ikonografických i hmotných pramenů k pevnosti Terezín.
  • V rámci spolupráce s Probační a mediační službou ČR poskytujeme možnost realizace obecně prospěšných prací a ve spolupráci s Úřadem práce ČR vytváříme také uplatnění pro dlouhodobě nezaměstnané v rámci veřejně prospěšných prací a možnost plnění veřejné služby.
  • Jsme partnerem projektu “Terezín – projekt oživení historických památek”, v rámci kterého jsme zřídili Centrum pevnostního stavitelství Terezín, a ve spolupráci s ostatními partnery budeme zajišťovat společné aktivity projektu. Více na: www.projekt-terezin.cz. Centrum realizuje programy pro školy a další dětské skupiny (AKTUÁLNÍ PŘEHLED ZDE), výstavy, semináře a nabízí zájemcům o pevnostní stavitelství materiály ke studiu Terezína a souvisejících témat.

Comments are closed.